Objecte fet de la unió d’un WC i un recipient per llençar les escombreries.