Pintures abstractes amb el dissolvent com a element dominant (ja sigui per a tècnica aquosa o tècnica grassa).

Obres realitzades des de 2007.